O Nama

O Termorad Group

  • Privredno društvo Termorad Group doo osnovano je 1994.godine u mestu Čestobrodica, kraj Požege.
  • Entuzijazam, ideologija i jasna vizija vlasnika usmeravali su ovo porodično preduzeće dugogodišnjim putem uspeha, stoga Termorad Grupa danas predstavlja preduzeće srednje veličine sa preko 100 zaposlenih, koje posluje na preko 8.500m₂ zatvorenog poslovnog prostora. 
 
  • Dvadesetogodišnje poslovno iskustvo, neprekidno usavršavanje ljudskog kadra i modernizacija tehnološkog procesa proizvodnje dali su nam sigurnost da stanemo čvrsto iza kvaliteta svih Termorad proizvoda, poštujući imperativ maksimalnog zadovoljstva potrošača.
 
  • Termorad Grupa izgradila je svoju politiku kvaliteta i sistem poslovanja u saglasnosti sa regulativama standarda ISO 9001:2008.
  • Od 2011. godine svi proizvodi usklađeni su sa evropskim normama (CE znak), a od sredine 2013. kompanija poseduje i GostR sertifikat neophodan za plasman proizvoda na tržište Ruske Federacije.
 
  • Pouzdanost, efikasnost i ekologija su tri osnovna postulata na čijim temeljima je izgrađena prepoznatljivost ove fabrike, koja Termorad Grupu svrstava u lidere među proizvođačima bojlera na domaćem tržištu.

 

Termorad tim zaposlenih
Najkvalitetniji kadar u svojim oblastima

 

Snagu Termorada čini spoj savremenog proizvodnog pogona i kvalifikovanog kadra, koji mogu da proizvedu do 400 kompletnih bojlera dnevno. Pored bojlera, iz proizvodnih hala, svakodnevno izlaze dimnjaci i dimni sistemi, hidroforske i ekspanzione posude, posude za vino i rakiju, izmenjivači toplote... Naravno, pored visokog nivoa proizvodnje, velika se pažnja poklanja strogoj kontroli, što znači da se svaki proizvod posebno kontroliše uređajima na vodeni pritisak, površinsku zaštitu, granične temperature...

 

 

 

 

 

Konstantno ulaganje u unapređenje poslovanja i proizvodnje
Organizacija in-house seminara i obuke zaposlenih

Program Integrisane Podrške Inovacijama (IISP – Seminar) održan u martu 2013-e godine u sedištu firme u Požegi.