• slideshow-2
  • slideshow-3
  • slideshow-1
  • slideshow-5
  • slideshow-4

Termorad

Pitanja i odgovori

Bojleri

Gde mogu da kupim Termorad bojler?

Zahvaljujući dokazanom i proverenom kvalitetu stekli smo veliki broj partnera-distributera. Najjednostavniji način da dođete do brze i tačne informacije gde da kupite bojler Termorad je da kontaktirate našu službu prodaje na telefone:
031/3819-210, 3819-150, 828-251, 828-208.

Kolika je garancija na Termorad bojlere?

Pored garancije koju obezbeđuje zakon o zaštiti potrošača, Termorad daje i dodatnu garanciju na svoje proizvode. Tako garancija na bojlere sa inox kazanom iznosi ukupno 10 godina a na bojlere sa emajliranim odnosno pvc kazanom iznosi ukupno 5 godina.

Termorad bojler najveće zapremine je?

Pored bojlera srednje litraže (bojleri zapremine od 30 do 120 litara), Termorad proizvodi i bojlere većih zapremina. To su bojleri čija je zapremina od 200, 280 i 500 litara, ovi bojleri se takođe proizvode kao električni odnosno kombinovani bojleri (sa jednim odnosno dva izmenjivača toplote).

Šta znači "bezuslovna garancija"?

Za razliku od nekih drugih proizvođača bojlera, Termorad obezbeđuje bezuslovnu garanciju na svoje proizvode. To znači da Termorad ne zahteva od kupaca svojih proizvoda nikakva dodatna ulaganja kako bi ostvarili prava ili garancije (garancija se ne uslovljava zamenom anode, čišćenjem kazana i sl.).

U kojim slučajevima ne važi garancija?

Osnovni preduslov za uvaženje garancije je uredno popunjen garantni list i fiskalni isečak iz radnje gde je bojler kupljen. Termorad ne prihvata reklamaciju u koliko je montaža bojlera izvršena nestručno od strane lica koje nije ovlašćeno za to.

Ima li Termorad bojler zaštitu od korozije?

Svi bojleri srednje litraže kao i bojleri zapremine od 200 do 500 litara poseduju magnezijumsku anodu čija je osnovna uloga zaštita kazana i grejača od korozije.

Posude

Imaju li hidroforske posude nivostat?

Sve Termorad hidroforske posude imaju ugrađen nivostat pomoću kojeg je omogućen bolji uvid u odnos voda/vazduh.

Koja je najveća zapremina Termorad hidroforske posude?

Najveća zapremina hidroforske posude je 500 litara

Koja je najveća zapremina Termorad posude za vino?

Inox posude za vino se proizvode u zapreminama od 50 do 350 litara

Koje su garancije na Termorad posude?

Garancija na prohromske hidroforske posude je 10 godina, a na pocinkovane 4 godine.

Proizvodite li posude za druga alkoholna pića?

Da. Proizvodimo i liniju posuda za rakiju, koje se mogu upotrebljavati i za skladištenje drugih srodnih pića (vodka, viski...).

Dimnjaci

Gde mogu da naručim Termorad dimnjak?

Najjednostavniji način da dođete do brze informacije gde da kupite naš dimnjak je da kontaktirate našu prodajnu službu, službu komercijale. Telefoni su:
031/3819-210, 3819-150.

Kolika je garancija na Termorad dimnjak?

Garancija na Termorad dimnjak je 10 godina, ugradnja za jedan dan.